Hotline: 0908.590.031
Lịch công tác Trang chủ Tìm kiếm Danh mục

Effects of guided imagery with relaxation training on anxiety and quality of life among patients with inflammatory bowel disease

Cập nhật: 01/10/2018 Lượt xem: 174
Gửi email In trang
Đăng ký xét tuyển
Đăng ký xét tuyển
Lưu ý: Các ô có dấu (*) bắt buộc phải điền đầy đủ