Hotline: 0908.590.031
Lịch công tác Trang chủ Tìm kiếm Danh mục

Giới thiệu khoa

Lượt xem: 317 Ngày đăng: 24/05/2017
Trường Đại học Thành Tây và Hội Điều dưỡng Việt Nam thành lập khoa Điều dưỡng để đào tạo đội ngũ Điều dưỡng Đại học với chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia, theo kịp trình độ khu vự...
Xem chi tiết

Tổ môn Sản phụ khoa

Lượt xem: 434 Ngày đăng: 25/05/2017
Gồm các học phần sau: 1. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình 1 2. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình 2 3. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình - Thực hàn...
Xem chi tiết

Sơ đồ tổ chức

Lượt xem: 303 Ngày đăng: 24/05/2017
Trường Đại học Thành Tây và Hội Điều dưỡng Việt Nam thành lập khoa Điều dưỡng để đào tạo đội ngũ Điều dưỡng Đại học với chất lượng cao, đạt chuẩn quốc gia, theo kịp trình độ khu vự...
Xem chi tiết

Định hướng Khoa

Lượt xem: 155 Ngày đăng: 24/05/2017
Chất lượng đào tạo là nhân tố sống còn của các cơ sở đào tạo hiện nay. Với định hướng ổn định chất lượng và phát triển bền vững, Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Thành Tây luôn...
Xem chi tiết
Đăng ký xét tuyển
Đăng ký xét tuyển
Lưu ý: Các ô có dấu (*) bắt buộc phải điền đầy đủ