Hotline: 0908.590.031
Lịch công tác Trang chủ Tìm kiếm Danh mục

Thông báo tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ liên thông vừa làm vừa học từ trình độ trung cấp và cao đẳng

Cập nhật: 19/02/2019 Lượt xem: 2.050
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:77a /TB-ĐHP
 Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
V/v tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ liên thông vừa làm vừa học
từ trình độ Cao đẳng/Trung cấp
            Kính gửi:      - Các sở Y tế;
                                   - Các bệnh viện tỉnh, thành phố, quận, huyện;
                                   - Các phòng Y tế, trung tâm Y tế;
                                   - Các trường cao đẳng, trung cấp Y tế.

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 qui định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 4889/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2011 về việc giao Trường Đại học Thành Tây (nay đổi tên là Trường Đại học Phenikaa) đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
            Căn cứ Công văn số 1915/BYT-K2ĐT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe;
            Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2018 của Trường Đại học Phenikaa,
            Trường Đại học Phenikaa thông báo tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ liên thông vừa làm vừa học từ trình độ trung cấp và từ trình độ cao đẳng như sau:
1. Ngành đào tạo: Điều dưỡng đa khoa.
2. Trình độ đào tạo: Đại học.
3. Đối tượng tuyển sinh:
            Người đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng Điều dưỡng/Hộ sinh, có chứng chỉ hành nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp và có đủ sức khỏe học tập theo quy định hiện hành.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 300
5. Vùng tuyển sinh: Hà Nội và các tỉnh lân cận.
6. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo học bạ THPT. Cụ thể là:
            - Xét tuyển theo 4 tổ hợp môn: B00 (Toán – Hóa – Sinh), A00 (Toán – Lý – Hóa), A02 (Toán – Lý – Sinh), D01 (Văn – Toán – Tiếng Anh)
            - Điều kiện nộp hồ sơ: Tổng điểm 3 môn lớp 12 của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 16,5 điểm trở lên (bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực).
 
7. Thời gian học: 
- Từ trình độ trung cấp lên đai học: 3 năm.
- Từ trình độ cao đẳng lên đại học: 2 năm
8. Học phí và kinh phí đào tạo: 2.000.000đ/tháng (10 tháng/năm).
9. Địa điểm đào tạo:
- Trường Đại học Phenikaa, đường Tố Hữu kéo dài, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Các cơ sở liên kết/đặt lớp: Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình; Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương; Trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh; Trường Trung cấp Y tế Trung ương.
10. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
            - Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
            - Bản sao công chứng học bạ THPT;
- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp cao đẳng/trung cấp;
            - Bản sao công chứng Chứng chỉ hành nghề;
            - Các giấy tờ ưu tiên (nếu có);
            - Bản sao giấy khai sinh;
            - 04 ảnh chân dung cỡ 4 x 6, chụp trong vòng 6 tháng gần nhất.
11. Thời gian nhận hồ sơ và nhập học:
            - Thời gian nhận hồ sơ:                    Từ tháng 12/2018.
            - Dự kiến thời gian nhập học:         Tháng 4/2019.
12. Địa chỉ liên hệ:
       - Khoa Điều dưỡng Trường Đại học Phenikaa, Đường Tố Hữu, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội. Điện thoại: 02463 276 577 – 024 66 88 33 99.
Website: http://phenikaa-uni.edu.vn.
- Cơ sở liên kết/đặt lớp: Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình; Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương; Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh; Trường Trung cấp Y tế Trung ương.
 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu VT, TS&TT, KĐD.
  KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký) 
 
 
 

PGS. TS. Trần Thị Thu Hương


Poster
Nguyễn Bá Tâm 

Gửi email In trang
Bình luận facebook
Đăng ký xét tuyển
Đăng ký xét tuyển
Lưu ý: Các ô có dấu (*) bắt buộc phải điền đầy đủ