Hotline: 0908.590.031
Lịch công tác Trang chủ Tìm kiếm Danh mục

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, để thi và chấm thi trên máy vi tính

Cập nhật: 12/06/2017 Lượt xem: 462
KHOA ĐIỀU DƯỠNG - ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
                                                                        NGƯT, BSCKII.ThS. Đinh Ngọc Đệ
                                                                           Trưởng khoa Điều dưỡng
1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1.1. Mục đích
1.1.1. Lượng giá được kiến thức (chấm thi lý thuyết) của sinh viên trong quá trình đào tạo và kết thúc học phần, kết thúc khoá học bằng cách thi và chấm thi trên máy vi tính.
1.1.2. Đánh giá chính xác, khách quan, công bằng.
1.1.3. Kinh tế.
 
 
 
1.2. Yêu cầu:
1.2.1. Xây dựng câu hỏi test phải dựa vào tài liệu dạy học (sách giáo khoa). Trong trường hợp chưa có sách giáo khoa thì phải dựa vào giáo án của giảng viên.
1.2.2. Bộ câu hỏi phải bao phủ toàn bộ mục tiêu (nội dung) học tập.
1.2.3. Tuân thủ đúng các qui định về số lượng, tỷ lệ và cấu trúc các loại câu hỏi.
1.2.4. Các loại câu hỏi được xuất hiện theo tứ tự trong một bài: Bắt đầu bằng dạng câu hỏi trả lời ngỏ ngắn, sau đó đến dạng câu hỏi đúng sai, rồi đến dạng câu hỏi chọn trả lời đúng nhất và cuối cùng là dạng câu hỏi chọn trả lời tương ứng chéo.
1.2.5. Câu hỏi tình huống (case study question - CSQ) thường có cấu trúc thuộc dạng câu hỏi trả lời đúng nhất hoặc dạng câu hỏi đúng sai. Đây là loại câu hỏi cần thiết nhằm đánh giá kỹ năng ra quyết định của sinh viên.
(Xem tiếp ở file đính kèm)
Gửi email In trang
Bình luận facebook
Đăng ký xét tuyển
Đăng ký xét tuyển
Lưu ý: Các ô có dấu (*) bắt buộc phải điền đầy đủ